Příspěvky z kategorie informace

eLearning - Kurzy

2012-05-24, zařazeno v informace

Litoměřické eGon centrum nabízí možnost vzdělávání pomocí e-learningových kurzů. Kurzy zahrnují oblast práce s CzechPOINTem, datovými schránkami, centrálními registry a základními kancelářskými programy (MS Word, MS Excel).

Pro další informace o typech kurzů a termínech navštivte stránky eGon centra na http://elev.institutpraha.cz/regman/litomerice.html.

Změny Seznamu OVM

2012-04-11, zařazeno v informace

Vzhledem k přechodu stránek Seznamu orgánů veřejné moci do Portálu veřejné správy jsme změnili odkaz pro správu dat a oprávnění pro CzechPoint, ISÚI apod. v menu odkazů na Správa dat.

Aktualizace 16.4.2012: Přikládáme dopis ředitele odboru rozvoje projektů a služeb eGovernment o změnách Portálu veřejné správy.

Registr práv a povinností - školení pro obce

2012-04-05, zařazeno v informace, základní registry

Dne 12. dubna od 10 hodin je plánováno pro pracovníky kraje, měst a obcí školení agendového informačního systému RPP působnostní (registrace agend). Školení se bude konat v budově KÚ. Další informace jsou v tomto dokumentu.

Přihlášení je možné na adrese http://skoleni-rpp.cz/. Kapacita je omezena na 150 účastníků.

Čištění dat katastru nemovitostí

2012-03-07, zařazeno v informace, základní registry

Na základě dopisu z KÚ Ústeckého kraje žádáme všechny obce, které se dosud nepřihlásily do ISÚI, aby tak učinily. Jak vyplývá z přiložené tabulky je ještě mnoho obcí, které nemají v Seznamu OVM zavedena práva pro přístup uživatele, nebo se ještě nepřihlásiliy do produkčního prostředí.

Dále prosím věnujte pozornost dopisu z ČÚZK, který shrnuje současný stav čištění dat. Tabulky se statistikami naleznete zde.

Pokud byste měli nějaké problémy s přihlášením nebo prací ve webové aplikaci pro zadávání změn v ISÚI neváhejte nás kontaktovat. Také krajský úřad nabízí podporu ve formě školení, konzultací apod.

Odstávka serverů

2011-12-02, zařazeno v informace

V pátek 9. prosince od 12 hodin bude probíhat plánovaná odstávka serverů v technologickém centru. Z tohoto důvodu nebude dostupná aplikace spisové služby. Předpokládané ukončení výpadku je v 18 hodin.

Ukončení provozu zkušební SSL

2011-05-10, zařazeno v informace, spisová služba

Došlo k ukončení provozu zkušební aplikace spisové služby na adrese lovosice.haida.cz. V případě zájmu bude testovací provoz opět spuštěn v TC Lovosice, kde v současnosti běží spisová služba v ostrém režimu.

Úvod

2011-04-11, zařazeno v informace
Technologické centrum slouží pro poskytování služeb v oblasti obce s rozšířenou působností Lovosice. Pokrývá jak obce I. a II. typu, tak rozpočtové organizace města. V současké době se připravuje spuštění spisové služby, kterou dodává firma Gordic.