Upgrade spisové služby

2017-10-06, zařazeno v informace, spisová služba

Dne 6.10.2017 večer bude probíhat údržba a upgrade spisové služby. Z tohoto důvodu bude sÿstém nedostopný, nebo mohou nastat výpadky v provozu.

Přístup do ISÚI RUIAN

2017-03-27, zařazeno v základní registry

Pro přístup obcí do registru RUIAN je potřeba splnit následující předpoklady:

  • Oznámit působnost v agendě A123
  • Ve správě dat - správa rolí uživatele - povolit přístup do informačního systému ISÚI (o-distributor, o-schvalovatel, o-editor)
  • Ve správě dat - správa rolí uživatele - agendové činnostní role - povolit agendu A123 + příslušné činnostní role.

Upozorňujeme zvláště na to, že je nutno oznámit působnost v agendě A123 i přesto, že jste tak již v minulosti učinili. MV totiž ukončuje platnost osnámení agendy a registraci je třeba provádět opakovaně. To ostatně platí i pro ostatní agendy.

Doporučujeme proto, abyste zkontrolovali v RPP Působnostním stav oznámení agend, které vykonáváte a případně znovu provedli jejich oznámení Ministerstvu vnitra.

Údržba spisové služby

2016-09-21, zařazeno v informace, spisová služba

Dne 22.9. od 15:30 hodin bude probíhat údržba spisové služby. V této době nemusí být dostupné služby SSL Gordic. Pokud po aktualizaci narazíte na problémy s funkčností informujte administrrátora Technologického centra.

Výměna certifikátu pro spisovou službu

2016-05-30, zařazeno v informace, spisová služba

Opět je aktualizován certifikát pro webový přístup k spisové službě

Vystavitel: Postsignum Public CA2
Sériové číslo: 835033
Patí do: 15. června 2017
Fingerprint (SHA-1): 88:89:F8:65:3F:5F:F9:44:BE:27:48:6C:89:41:9E:37:3E:62:8F:67

Aktualizace SSL

2016-04-22, zařazeno v spisová služba

Upozorňujeme uživatele spisové služby hostované v TC Lovosice, že v pátek 22.4. po 18 hodině bude probíhat upgrade. Z tohoto důvodu nebude zaručena dostupnost aplikace. Děkujeme za pochopení.

Výměna certifikátu pro spisovou službu

2015-05-20, zařazeno v informace, spisová služba

Byl nasazen nový certifikát pro https webový přístup ke spisové službě

Vystavitel: Postsignum Public CA2
Sériové číslo: 767344 (0b b5 70 hex)
Patí do: 2.6.2016
Fingerprint (SHA-1): 3A:53:6A:5E:8D:4C:0D:BF:8F:E0:8A:2C:BA:06:43:C0:AB:8D:34:E6

Upozornění pro uživatele spisové služby

2014-12-16, zařazeno v spisová služba

Aktualizační balíček pro IE 11 (KB3008923) způsobuje problém při spouštění komponenty Gordic AX potřebné pro správný běh spisové služby v prohlížeči Internet Explorer.

Pokud narazíte na tyto potíže, odinstalujte výše uvedenou aktualizaci v ovládacích panelech - Programy a funkce - Zobrazit nainstalované aktualizace.

Doplnění: Microsoft vydal opravu opravy (KB3025390), která řeší popsaný problém.

Výměna certifikátu pro spisovou službu

2014-05-02, zařazeno v informace, spisová služba

Bude provedena aktualizace certifikátu pro webový přístup ke spisové službě. Nový certifikát má následující parametry:

Vystavitel: Postsignum Public CA2
Sériové číslo: 692434 (0A:90:D2 hex)
Patí do: 19.5.2015
Fingerprint (SHA-1): E4:6C:FD:47:B7:EB:5E:14:78:33:FE:C6:2A:1D:C2:97:9B:30:09:86

Upgrade spisové služby

2014-04-24, zařazeno v spisová služba

V pátek 25.4. po 14. hodině bude probíhat upgrade spisové služby. Z tohoto důvodu bude docházet k výpadkům a nedostupnosti služby. Pokud se po aktualizaci setkáte s problémy, dejte nám prosím vědět.

Změna ve způsobu přihlašování uživatelů do ISÚI

2014-03-04, zařazeno v informace, základní registry

Na základě informace správce RÚIAN upozorňujeme, že se blíží konec časového období, kdy se bylo možné přistupovat k ISÚI přes stránky ePUSA. Nadále bude přístup možný jen přes CzechPoint.

Zároveň je nutno nastavit odpovídající oprávnění a role v Jednotném identitním prostoru JIP. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách ČUZK.