Příspěvky z kategorie základní registry

Přístup do ISÚI RUIAN

2017-03-27, zařazeno v základní registry

Pro přístup obcí do registru RUIAN je potřeba splnit následující předpoklady:

 • Oznámit působnost v agendě A123
 • Ve správě dat - správa rolí uživatele - povolit přístup do informačního systému ISÚI (o-distributor, o-schvalovatel, o-editor)
 • Ve správě dat - správa rolí uživatele - agendové činnostní role - povolit agendu A123 + příslušné činnostní role.

Upozorňujeme zvláště na to, že je nutno oznámit působnost v agendě A123 i přesto, že jste tak již v minulosti učinili. MV totiž ukončuje platnost osnámení agendy a registraci je třeba provádět opakovaně. To ostatně platí i pro ostatní agendy.

Doporučujeme proto, abyste zkontrolovali v RPP Působnostním stav oznámení agend, které vykonáváte a případně znovu provedli jejich oznámení Ministerstvu vnitra.

Změna ve způsobu přihlašování uživatelů do ISÚI

2014-03-04, zařazeno v informace, základní registry

Na základě informace správce RÚIAN upozorňujeme, že se blíží konec časového období, kdy se bylo možné přistupovat k ISÚI přes stránky ePUSA. Nadále bude přístup možný jen přes CzechPoint.

Zároveň je nutno nastavit odpovídající oprávnění a role v Jednotném identitním prostoru JIP. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách ČUZK.

Přístup do základních registrů přes CzechPOINT

2012-07-01, zařazeno v informace, základní registry

Od 1. července jsou v CzechPOINTU k dispozici formuláře určené pro přístup k službám Základních registrů. Abyste mohli tyto nové formuláře využívat, je třeba je zpřístupnit odpovídajícím osobám ve Správě dat Seznamu orgánů veřejné moci - využijte odkaz v pravém sloupci.

Po přihlášení do CzechPOINTU, naleznete pod odkazem Dokumentace v pravém horním rohu popis práce s novými formuláři.

Dopady základních registrů na orgány územní samosprávy

2012-04-18, zařazeno v základní registry

Na stránkách Správy základních registrů, byl vydán článek Analýza dopadů základních registrů na orgány územních samospráv.

Součástí článku je dokument Dopady základních registrů na územní samosprávu a přílohy rozdělené podle typu orgánů veřejné moci. Doporučujeme prostudovat tyto dokumenty a seznámit se s příslušnými kroky potřebnými ke zdárnému nasazení Základních registrů ve vaší obci (organizaci).

Registr práv a povinností - školení pro obce

2012-04-05, zařazeno v informace, základní registry

Dne 12. dubna od 10 hodin je plánováno pro pracovníky kraje, měst a obcí školení agendového informačního systému RPP působnostní (registrace agend). Školení se bude konat v budově KÚ. Další informace jsou v tomto dokumentu.

Přihlášení je možné na adrese http://skoleni-rpp.cz/. Kapacita je omezena na 150 účastníků.

Čištění dat katastru nemovitostí

2012-03-07, zařazeno v informace, základní registry

Na základě dopisu z KÚ Ústeckého kraje žádáme všechny obce, které se dosud nepřihlásily do ISÚI, aby tak učinily. Jak vyplývá z přiložené tabulky je ještě mnoho obcí, které nemají v Seznamu OVM zavedena práva pro přístup uživatele, nebo se ještě nepřihlásiliy do produkčního prostředí.

Dále prosím věnujte pozornost dopisu z ČÚZK, který shrnuje současný stav čištění dat. Tabulky se statistikami naleznete zde.

Pokud byste měli nějaké problémy s přihlášením nebo prací ve webové aplikaci pro zadávání změn v ISÚI neváhejte nás kontaktovat. Také krajský úřad nabízí podporu ve formě školení, konzultací apod.

Nastavení přístupu k ISUI pro obce

2011-09-23, zařazeno v návody, základní registry

Aktualizováno 11.4.: Namísto bodů 1. a 2. klikněte na odkaz Správa dat v pravém menu na této stránce.

Aktualizováno 5.6.: K bodu 3 - pokud máte zaregistrován u uživatele pro administraci CzechPOINTU certifikát, musíte nad políčky pro přihlášení nejprve kliknout na typ přihlášení "Certifikátem", vybrat odpovídající certifikát a teprve pak se přihlásit do Správy dat.

Přístup k registru územní identifikace pro svou obec si nastavíte následovně:

 1. Otevřete stránku Seznam orgánů veřejné moci http://www.seznamovm.cz/, odkaz je také v pravém menu na této stránce.
 2. Klikněte na odkaz Správa dat dole na stránce.
 3. Přihlašte se. K přihlášení použijte přístupové údaje, které máte pro administraci CzechPointu, tj. uživatelské jméno ve tvaru adm_název obce a odpovídající heslo.
 4. Po přihlášení klikněte na odkaz Uživatelé v záhlaví.
 5. Vyberte uživatele, kterému chcete přiřadit právo na vstup do ISUI (klikněte na jeho uživatelské jméno). Případně zaveďte nového.
 6. Na stránce s podrobnostmi o uživateli klikněte na odkaz Správa rolí.
 7. Na řádku Přístup do ISUI pro obce klikněte na Upravit.
 8. Zaškrtněte odpovídající oprávnění uživatele a potvrďte stisknutím Uložit změny.
 9. Přístup do aplikace není zřízen okamžitě po změně role v seznamu OVM, ale je třeba vyčkat nejaký čas.
 10. Další podrobnosti o použití RUIAN najdete na stránkách ČÚZK.