Příspěvky z kategorie informace

Upgrade spisové služby

2017-10-06, zařazeno v informace, spisová služba

Dne 6.10.2017 večer bude probíhat údržba a upgrade spisové služby. Z tohoto důvodu bude sÿstém nedostopný, nebo mohou nastat výpadky v provozu.

Údržba spisové služby

2016-09-21, zařazeno v informace, spisová služba

Dne 22.9. od 15:30 hodin bude probíhat údržba spisové služby. V této době nemusí být dostupné služby SSL Gordic. Pokud po aktualizaci narazíte na problémy s funkčností informujte administrrátora Technologického centra.

Výměna certifikátu pro spisovou službu

2016-05-30, zařazeno v informace, spisová služba

Opět je aktualizován certifikát pro webový přístup k spisové službě

Vystavitel: Postsignum Public CA2
Sériové číslo: 835033
Patí do: 15. června 2017
Fingerprint (SHA-1): 88:89:F8:65:3F:5F:F9:44:BE:27:48:6C:89:41:9E:37:3E:62:8F:67

Výměna certifikátu pro spisovou službu

2015-05-20, zařazeno v informace, spisová služba

Byl nasazen nový certifikát pro https webový přístup ke spisové službě

Vystavitel: Postsignum Public CA2
Sériové číslo: 767344 (0b b5 70 hex)
Patí do: 2.6.2016
Fingerprint (SHA-1): 3A:53:6A:5E:8D:4C:0D:BF:8F:E0:8A:2C:BA:06:43:C0:AB:8D:34:E6

Výměna certifikátu pro spisovou službu

2014-05-02, zařazeno v informace, spisová služba

Bude provedena aktualizace certifikátu pro webový přístup ke spisové službě. Nový certifikát má následující parametry:

Vystavitel: Postsignum Public CA2
Sériové číslo: 692434 (0A:90:D2 hex)
Patí do: 19.5.2015
Fingerprint (SHA-1): E4:6C:FD:47:B7:EB:5E:14:78:33:FE:C6:2A:1D:C2:97:9B:30:09:86

Změna ve způsobu přihlašování uživatelů do ISÚI

2014-03-04, zařazeno v informace, základní registry

Na základě informace správce RÚIAN upozorňujeme, že se blíží konec časového období, kdy se bylo možné přistupovat k ISÚI přes stránky ePUSA. Nadále bude přístup možný jen přes CzechPoint.

Zároveň je nutno nastavit odpovídající oprávnění a role v Jednotném identitním prostoru JIP. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách ČUZK.

Aktualizace spisové služby

2013-06-12, zařazeno v informace, spisová služba

Ve čtvrtek 13.6. proběhne odstávka spisové služby. Z tohoto důvodu bude vzdálený přístup nefunkční přibližně od 15 hodin do pátku 7 hodin.

Odstávka spisové služby

2012-11-21, zařazeno v informace, spisová služba

Upozorňujeme uživatele, že ve čtvrtek 22. listopadu od 15:30 bude probíhat odstávka spisové služby. Aplikace bude mimo provoz přes noc do pátku 7:00. Prosíme uživatele, aby se v této době nepřihlašovali. Děkujeme za pochopení.

Přihlašování do Správy dat jménem a heslem končí

2012-09-25, zařazeno v informace

S účinností od 26.9.2012 zanikne možnost přihlásit se do Správy dat pouze s uživatelským jménem a heslem. Uživatelé budou mít na výběr ze dvou možných způsobů přihlášení:

  • Uživatelským jménem, heslem a osobním certifkátem
  • Uživatelským jménem, heslem a jednorázovým heslem (OTP)
Tato změna se týká především lokálních administrátorů (tj. těch s uživatelským jménem začínajícím na adm_ ), ale i ostatních uživatelů používajících Správu dat. Uživatelů kontaktních míst Czech POINT se tato změna nedotkne. Postup registrace a používání OTP naleznete v dokumentaci.

.

Přístup do základních registrů přes CzechPOINT

2012-07-01, zařazeno v informace, základní registry

Od 1. července jsou v CzechPOINTU k dispozici formuláře určené pro přístup k službám Základních registrů. Abyste mohli tyto nové formuláře využívat, je třeba je zpřístupnit odpovídajícím osobám ve Správě dat Seznamu orgánů veřejné moci - využijte odkaz v pravém sloupci.

Po přihlášení do CzechPOINTU, naleznete pod odkazem Dokumentace v pravém horním rohu popis práce s novými formuláři.