Čištění dat katastru nemovitostí

2012-03-07, zařazeno v informace, základní registry

Na základě dopisu z KÚ Ústeckého kraje žádáme všechny obce, které se dosud nepřihlásily do ISÚI, aby tak učinily. Jak vyplývá z přiložené tabulky je ještě mnoho obcí, které nemají v Seznamu OVM zavedena práva pro přístup uživatele, nebo se ještě nepřihlásiliy do produkčního prostředí.

Dále prosím věnujte pozornost dopisu z ČÚZK, který shrnuje současný stav čištění dat. Tabulky se statistikami naleznete zde.

Pokud byste měli nějaké problémy s přihlášením nebo prací ve webové aplikaci pro zadávání změn v ISÚI neváhejte nás kontaktovat. Také krajský úřad nabízí podporu ve formě školení, konzultací apod.