Archív pro Březen 2017

Přístup do ISÚI RUIAN

2017-03-27, zařazeno v základní registry

Pro přístup obcí do registru RUIAN je potřeba splnit následující předpoklady:

  • Oznámit působnost v agendě A123
  • Ve správě dat - správa rolí uživatele - povolit přístup do informačního systému ISÚI (o-distributor, o-schvalovatel, o-editor)
  • Ve správě dat - správa rolí uživatele - agendové činnostní role - povolit agendu A123 + příslušné činnostní role.

Upozorňujeme zvláště na to, že je nutno oznámit působnost v agendě A123 i přesto, že jste tak již v minulosti učinili. MV totiž ukončuje platnost osnámení agendy a registraci je třeba provádět opakovaně. To ostatně platí i pro ostatní agendy.

Doporučujeme proto, abyste zkontrolovali v RPP Působnostním stav oznámení agend, které vykonáváte a případně znovu provedli jejich oznámení Ministerstvu vnitra.