Výměna certifikátu pro spisovou službu

2016-05-30, zařazeno v informace, spisová služba

Opět je aktualizován certifikát pro webový přístup k spisové službě

Vystavitel: Postsignum Public CA2
Sériové číslo: 835033
Patí do: 15. června 2017
Fingerprint (SHA-1): 88:89:F8:65:3F:5F:F9:44:BE:27:48:6C:89:41:9E:37:3E:62:8F:67