Archív pro Květen 2015

Výměna certifikátu pro spisovou službu

2015-05-20, zařazeno v informace, spisová služba

Byl nasazen nový certifikát pro https webový přístup ke spisové službě

Vystavitel: Postsignum Public CA2
Sériové číslo: 767344 (0b b5 70 hex)
Patí do: 2.6.2016
Fingerprint (SHA-1): 3A:53:6A:5E:8D:4C:0D:BF:8F:E0:8A:2C:BA:06:43:C0:AB:8D:34:E6