Archív pro Květen 2013

Aktualizace certifikátu pro webový přístup

2013-05-06, zařazeno v spisová služba

Bude provedena aktualizace certifikátu pro webový přístup ke spisové službě. Nový certifikát má následující parametry:

Vystavitel: Postsignum VCA
Sériové číslo: 628933 (09:98:C5 hex)
Patí do: 6.5.2014 10:50:31
Fingerprint (SHA-1): 19 ae 0d 5e 01 e3 b4 23 83 79 e3 5a ad c5 dd 5c f9 ef 88 9c