Nastavení přístupu k ISUI pro obce

2011-09-23, zařazeno v návody, základní registry

Aktualizováno 11.4.: Namísto bodů 1. a 2. klikněte na odkaz Správa dat v pravém menu na této stránce.

Aktualizováno 5.6.: K bodu 3 - pokud máte zaregistrován u uživatele pro administraci CzechPOINTU certifikát, musíte nad políčky pro přihlášení nejprve kliknout na typ přihlášení "Certifikátem", vybrat odpovídající certifikát a teprve pak se přihlásit do Správy dat.

Přístup k registru územní identifikace pro svou obec si nastavíte následovně:

  1. Otevřete stránku Seznam orgánů veřejné moci http://www.seznamovm.cz/, odkaz je také v pravém menu na této stránce.
  2. Klikněte na odkaz Správa dat dole na stránce.
  3. Přihlašte se. K přihlášení použijte přístupové údaje, které máte pro administraci CzechPointu, tj. uživatelské jméno ve tvaru adm_název obce a odpovídající heslo.
  4. Po přihlášení klikněte na odkaz Uživatelé v záhlaví.
  5. Vyberte uživatele, kterému chcete přiřadit právo na vstup do ISUI (klikněte na jeho uživatelské jméno). Případně zaveďte nového.
  6. Na stránce s podrobnostmi o uživateli klikněte na odkaz Správa rolí.
  7. Na řádku Přístup do ISUI pro obce klikněte na Upravit.
  8. Zaškrtněte odpovídající oprávnění uživatele a potvrďte stisknutím Uložit změny.
  9. Přístup do aplikace není zřízen okamžitě po změně role v seznamu OVM, ale je třeba vyčkat nejaký čas.
  10. Další podrobnosti o použití RUIAN najdete na stránkách ČÚZK.