Archív pro Červen 2011

Testovací prostředí SSL

2011-06-06, zařazeno v spisová služba

Na žádost obcí z ORP bylo opět spuštěno testovací prostředí pro spisovou službu. Pokud si tedy opět chcete vyzkoušet práci ve spisové službě nanečisto, přihlaste se pomocí standardního odkazu v pravém menu. Před přihlášením však přepněte profil na tesc (vyberte z roletového menu).

Pro přihlašování do spisové služby můžete tedy použít dva profily:

  • TCLO - Ostrý přístup do spisové služby
  • TESC - Testovací přístup
Zbývající dva profily (mulo a test) nelze použít.

Přihlašovací údaje do testovací i ostré verze jsou stejné. Pokud jste je ještě neměnili, důrazně vám je doporučujeme změnit - musíte to provést v každém profilu zvlášť.

Přihlášení do testovacího prostředí je indikováno červeným pruhem v záhlaví menu a názvem profilu v titulkovém okně, v hranatých závorkách. Testovací prostředí neumožňuje práci s datovými schránkami (stahování a odesílání zpráv).

V případě potíží s přihlášením nás kontaktujte.

Přístup ke spisové službě

2011-06-06, zařazeno v spisová služba

Pro přihlášení do spisové služby používejte tuto adresu:

https://ssl.tclovosice.cz/gordic/ginis/app/ssd01

V případě, že se vám při přístupu na stránku spisové služby objeví výstraha o chybě zabezpečení kvůli neznámém certifikátu, nainstalujte si certifikát ze stránek certifikační autority Postsignum http://www.postsignum.cz/certifikaty_autorit.html . Je potřeba Kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA 2 a Komerční certifikační autorita PostSignum Public CA 2. Pokud provozujete spisovku na stejném počítači jako CzechPoint, máte již Kořenový certifikát nainstalovaný a nëní třeba jej znovu instalovat.