Úvod

2011-04-11, zařazeno v informace
Technologické centrum slouží pro poskytování služeb v oblasti obce s rozšířenou působností Lovosice. Pokrývá jak obce I. a II. typu, tak rozpočtové organizace města. V současké době se připravuje spuštění spisové služby, kterou dodává firma Gordic.